EBPACKR_E

EBPACK1200/1600/1800/2000R-300/E

ESCAPARATE

fijo desde 32" hasta 55"

vesa max. 400x300

EBPACK1200/1600/1800/2000R-TFT/E

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 55"

vesa max. 400x400

EBPACK1200/1600/1800/2000R-600/E

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 55"

vesa max. 600x400

EBPACK1200/1600/1800/2000R/E

ESCAPARATE

fijo desde 46" hasta 55"

vesa max. 800x400

EBPACKR-60_E

EBPACK1200/1600/1800/2000R-60_400/E

ESCAPARATE

fijo desde 55" hasta 65"

vesa max.400x400

EBPACK1200/1600/1800/2000R-60_600/E

ESCAPARATE

fijo desde 55" hasta 65"

vesa max.600x400

EBPACK1200/1600/1800/2000R-60/E

ESCAPARATE

fijo desde 55" hasta 65"

vesa max.800x400

EBPACKR-60V_E

EBPACK1600/1800/2000R-60V/E

ESCAPARATE

fijo desde 42" hasta 75"

vesa max. 400x900

EBPACK1600/1800/

2000R-60GFV/E

ESCAPARATE

fijo desde 42" hasta 75"

vesa max. 600x900

EBPACKR-2_E

EBPACK1600/1800/2000R-2/E

ESCAPARATE

fijo desde 65" hasta 85"

vesa max.800x400

EBPACK1600/1800/

2000R-GF2/E

ESCAPARATE

fijo desde 65" hasta 85"

vesa max.900x900

EBPACK1600/1800/

2000R-GF/E

ESCAPARATE

fijo desde 65" hasta 90"

vesa max.900x900

EBSS2-P

EBSS2120/2160/2180ME-3P

ESCAPARATE

fijo desde 32" hasta 55"

vesa max. 400x300

EBSS2160/2180ME-3BP

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 55"

vesa max. 400x400

EBSS2120/2160/2180ME-4P

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 55"

vesa max. 600x400

EBSS2120/2160/2180ME-5P

ESCAPARATE

fijo desde 46" hasta 55"

vesa max. 800x400

EBSS2-VP

EBSS2160/2180ME-VP

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 55"

vesa max.400x900

EBSS4-P

EBSS4160/2180ME-800P

fijo desde 55" hasta 90"

vesa max. 800x400

peso max. 50 Kg.

EBSS4160/2180ME-GF/VP

fijo desde 55" hasta 90"

vesa max. 900x900

peso max. 75 Kg.

EBSS1-P

EBSS1120/1160/1180ME-1P

ESCAPARATE

fijo desde 17" hasta 32"

vesa 100x100

EBSS1120/1160/1180ME-3P

ESCAPARATE

fijo desde 32" hasta 42"

vesa max. 400x300

EBSS1160/1180ME-3BP

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 42"

vesa max. 400x400

EBSS1120/1160/1180ME-4P

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 42"

vesa max. 600x400

EBSS1-VP

EBSS1160/1180ME-VP

ESCAPARATE

fijo desde 37" hasta 42"

vesa max.400x900